SIA “Orange Company” 2016.gada 23.maijā noslēgusi Līgumu ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru Nr. SKV-L-2016/333 ERAF darbības programmā “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”

SIA Orange Company, SIA ir noslēdzis 2015. gada 31. Jūlijā līgumu Nr.L-ĀTA-15-3469 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta ‘dalība izstādē Vācijā Spielwarenmesse in Nürenberg īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

SIA ''Orange Company'' concluded an agreement Nr. SKV-L-2016/333 with LIAA dated 23.05.2016 on the basis of ERAF activity curriculum ''Promotion of international competitiveness''

SIA Orange Company, SIA ir noslēdzis 2015. gada 30. septembrī līgumu Nr.L-ĀTA-15-3927 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta ‘dalība izstādē Vācijā KIND + JUGEND in Koln; Toyzeria & Kids Turkey īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Subscribe to us


Get 10% off the first order!